PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego- I etap skrzydło południowe.

Wymiana stolarki okiennej (nowe okna skrzynkowe) wraz z parapetami wewnętrznymi, oczyszczenie i renowacja kamiennych detali przylegających do okien.

Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi naprawami i wymianami konstrukcji drewnianej oraz konserwatorski remont dachu nad belwederem pałacu w Wilanowie

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD miało okazję wykonać dla Gminy Wałbrzych prace związane z termomodernizacją Ratusza Miejskiego, znajdującego się na Placu Magistrackim w Wałbrzychu.

Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi naprawami i wymianami konstrukcji drewnianej oraz konserwatorski remont dachu skrzydła południowego pałacu w Wilanowie

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane rozpoczyna pracę konserwatorskie w Sadowicach. W zakres prac wchodzi:

Copyright by AGAD Sp. z o.o.